Feedback Form
שלום, אורח ... להרשמה לחץ כאן
מעביד המפטר עובד שלא כדין "מסתכן" בהשבתו לעבודה
ביום 3.8.2009 החליט בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב כי פיטוריה של מנהלת בית ספר אינם ברי תוקף וכי יש להחזירה לעבודתה. להלן תקציר פסק הדין:

 

מעביד המפטר עובד שלא כדין "מסתכן" בהשבתו לעבודה

גל זנזורי, משפטן ויועץ מס        

10.8.2009

 

ביום 3.8.2009 החליט בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב כי פיטוריה של מנהלת בית ספר אינם ברי תוקף וכי יש להחזירה לעבודתה. להלן תקציר פסק הדין:

 

פרטי המקרה: יפה, עוסקת כמנהלת בית ספר במשך 3 שנים (להלן – "העובדת"). בתקופת עבודתה הייתה בתקופת ניסיון ואף הצליחה להביא להכפלת מספר התלמידים בבית הספר. במרץ 2009 סוכם בכתב כי תמשיך לכהן כמנהלת שנה נוספת. כחודש לאחר הסיכום הוחלט לפטרה מ"סיבה פדגוגית". המעובדת הגישה ערעור על פיטוריה, הערעור נדחה. בעקבות הדחייה פנתה בבקשה זו לבית הדין לעבודה.  

 

העובדת טענה כי הופרה ההבטחה להמשך עבודתה, כי החלטת הפיטורין נגועה בחוסר סבירות ונוגדת את ההליכים הסבירים והתקינים של יחסי עובד ומעביד כי הפיטורים נגוע בשיקולים זרים ובחוסר תום לב ושהשימוע נערך שלא כדין.  

 

בית הדין קבע, הסיכום בכתב קובע באופן מפורש וברור את הארכת תקופת העבודה בשנה נוספת. המעסיקה לא הציגה שום ראיה המצדיקה לכאורה את חזרתה מההבטחה שניתנה לעובדת.

החלטת פיטורי העובדת בניגוד לסיכום עימה ללא כל סיבה עניינית המצדיקה את החזרה מהסיכום כאמור, פסולה ולפיכך היא בטלה. התכחשות המעבידה לתוכנו של המכתב אינה מתיישבות עם חובת המשיבה לנהוג בתום לב כלפי המבקשת.  

הבקשה מתקבלת, הודעת הפיטורין שנשלחה לעובדת מבוטלת. העובדת תחזור לעבודה למשך שנה נוספת.

 

הערת המערכת: יש לשים לב כי בפסק הדין דובר במעסיק שהוא חלק ממוסדות המדינה – משרד החינוך, בהחלטה דובר על החובה לכבד הבטחה מצד מוסד שכזה, עם זאת, ניראה כי מעסיק במגזר הפרטי יתקשה לחזור בו מסיכומים עם עובדיו באם אין הצדה עסקית לכך.

 

 

 

 


כתובתנו: העצמאות 92 אבן יהודה, 40500 משרד 077-6202020 , נייד 052-6202020 , פקס 15377-6202020